Κρασανάκης Μάρκος | Μονάδα Παραγωγής Κρέατος & Παραδοσιακών Καπνιστών Προϊόντων